Volgen

De "Public Sensor Stack" toont de verschillende sensoren die we gebruiken het het Smart Citizens Lab. Open meetinstrumenten gebaseerd op lokale vraagstukken: van straling ⚠️ en temperatuur 🌡️ tot fijnstof 💨 en decibellen 🔊. Binnenkort te zien in Provinciehuis Noord Holland.

Zo bouwen we langzaam verder aan open source en burger gedreven meetnetwerk voor o.a. luchtkwaliteit, gammastraling en geluidoverlast.

Benieuwd naar hoe hardware in te zetten? waag.org/sites/waag/files/2022

Of een meetgroep starten in jouw community?
hollandse-luchten.org/wp-conte

@waag
Prachtig, echt fijn. Zo word je als burger ook meer betrokken bij je eigen omgeving, ik kan dit alleen maar toejuichen in de hoop dat meer betrokkenheid ook echt verandering zal bewerkstelligen 😊

Meld je aan om aan dit gesprek mee te doen
Waag Mastodon

Technology for People, not Profit.