Dit privacybeleid beschrijft hoe Waag (waag.social -- ( "wij", "ons") de persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt via waag.social of bijbehorende API verzamelt, beschermt en gebruikt. Het beleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die Waag niet bezit of controleert, of op personen die Waag niet in dienst heeft of beheert.
Welke informatie verzamelen wij?
Basis account informatie:
Als u zich op deze server registreert, wordt u gevraagd een gebruikersnaam, een e-mailadres en een wachtwoord in te voeren. U kunt ook aanvullende profielinformatie invoeren, zoals een weergavenaam en biografie, en een profielfoto en headerafbeelding uploaden. De gebruikersnaam, weergavenaam, biografie, profielfoto en headerafbeelding worden altijd openbaar weergegeven.
Directe berichten en berichten voor volgers:
Alle berichten worden opgeslagen en verwerkt op de server. Berichten voor "alleen volgers" worden afgeleverd aan uw volgers en deelnemers die erin worden genoemd. Directe berichten worden alleen afgeleverd aan deelnemers die erin worden genoemd. In sommige gevallen betekent dit dat ze worden afgeleverd op andere servers en dat daar kopieën worden opgeslagen. Wij spannen ons te goeder trouw in om de toegang tot die berichten te beperken tot bevoegde personen, maar andere servers kunnen daarin tekortschieten. Daarom is het belangrijk om de servers waartoe uw volgers behoren te controleren. U kunt in de instellingen een optie aanzetten om nieuwe volgers handmatig goed of af te keuren. Houd er rekening mee dat de beheerders van de server en elke ontvangende server dergelijke berichten kunnen bekijken, en dat ontvangers screenshots kunnen maken, kopiëren of anderszins opnieuw delen. Deel geen gevoelige informatie via Mastodon.
IP's en andere metadata:
Wanneer u inlogt, registreren we het IP-adres van waaruit u inlogt, evenals de naam van de toepassing dir u gebruikt. Alle ingelogde sessies zijn in de instellingen beschikbaar ter controle en eventuele intrekking. Het laatst gebruikte IP-adres wordt maximaal 12 maanden bewaard. Wij kunnen ook serverlogs bewaren die het IP-adres van elk verzoek aan onze server bevatten.
Waarvoor gebruiken wij uw informatie?
Informatie die wij van u verzamelen kan op de volgende manieren worden gebruikt:
Om de kernfunctionaliteit van Mastodon te bieden. U kunt alleen communiceren met de inhoud van andere mensen en uw eigen inhoud plaatsen als u bent ingelogd. U kunt bijvoorbeeld andere mensen volgen om hun gecombineerde berichten in uw eigen gepersonaliseerde thuistijdlijn te bekijken.
Om moderatie te ondersteunen; bijvoorbeeld door uw IP-adres te vergelijken met andere bekende adressen om het ontduiken van verboden of andere overtredingen vast te stellen.
Het e-mailadres dat u opgeeft kan worden gebruikt om u informatie te sturen, meldingen over andere mensen die interactie hebben met uw inhoud of u berichten sturen, en om te reageren op vragen en/of andere verzoeken.
Hoe beschermen wij uw informatie?
Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven wanneer u deze invoert, indient of opent. Onder andere uw browsersessie en het verkeer tussen uw toepassingen en de API zijn beveiligd met SSL en uw wachtwoord wordt gehasht met een sterk eenrichtingsalgoritme. U kunt tweefactorauthenticatie inschakelen om de toegang tot uw account verder te beveiligen.
Wat is ons beleid voor het bewaren van gegevens?
We zullen ons te goeder trouw inspannen om:
Serverlogs met het IP-adres van alle verzoeken aan deze server niet langer dan 90 dagen te bewaren en de IP-adressen van geregistreerde gebruikers niet langer dan 12 maanden te bewaren.
U kunt een archief van uw inhoud aanvragen en downloaden, inclusief uw berichten, media bijlagen, profielfoto en headerafbeelding. U kunt uw account te allen tijde onherroepelijk verwijderen.
Gebruiken we cookies?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider naar de harde schijf van uw computer stuurt via uw webbrowser (als u dat toestaat). Dankzij deze cookies kan de site uw browser herkennen en, als u een geregistreerde account hebt, deze koppelen aan uw geregistreerde account. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken.
Geven wij informatie door aan derden?
Wij verkopen of verhandelen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet. Gegevens zijn toegankelijk voor vertrouwde derden die ons helpen bij de exploitatie van deze instantie, bij het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om aan de wet te voldoen, het beleid van onze site te handhaven of onze of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen.
Uw publieke media kan worden gedownload door andere servers in het netwerk. Uw publieke berichten en berichten voor alleen volgers worden afgeleverd op de servers waar uw volgers zich bevinden, en rechtstreekse berichten worden afgeleverd op de servers van de ontvangers.
Wanneer u een toepassing toestemming geeft om uw account te gebruiken, kan deze, afhankelijk van de omvang van de toestemmingen die u goedkeurt, toegang krijgen tot uw openbare profielinformatie, uw lijst met volgers, mensen die u volgt en al uw berichten en uw favorieten. Toepassingen hebben nooit toegang tot uw e-mailadres of wachtwoord.
Gebruik van de site door kinderen
Deze instantie en haar producten en diensten zijn gericht op mensen die minstens 16 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 16 jaar dient u deze dienst niet te gebruiken. Dit volgens de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Waag Mastodon

Technology for People, not Profit.